Hi bro, vào đây làm gì? ^_^

Trang web này:

  • Chỉ là 1 custom tracking site của mình (Thế Khương)
  • Nhằm mục đích “cày” chương trình Reviewer của KTcity. Ở giai đoạn này, target là $5000/month
  • Được làm trong 5 phút với WordPress
  • Dùng tracking plugin có tên: Pretty Link, nhằm rút gọn & xem analytics của KTcity Reviewer Link.
  • Nếu bạn cũng có kết quả với KTcity Reviewer Program, email mình qua admin@kiemtiencenter để add vào nhóm Telegram trao đổi, tối ưu thu nhập.